projektowanie bim

Projektowanie BIM

Projektowanie i obiekty BIM dla inwestorów, projektantów, wykonawców, zarządców nieruchomości i producentów materiałów budowlanych.

Projektowanie BIM dla inwestorów, projektantów, wykonawców i zarządców nieruchomości. W zakresie projektowania BIM AIO Design oferuje:
● Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne w technologii BIM: projekty koncepcyjne, budowlane, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przetargowe i wykonawcze.
● Projektowanie wnętrz w technologii BIM: projekty koncepcyjne, przetargowe i wykonawcze.
● Modelowanie BIM: Modele budynków, wraz z wnętrzami oraz zagospodarowaniem terenu.

Obiekty BIM dla producentów materiałów budowlanych. W zakresie obiektów BIM AIO Design oferuje:
● Elementy biblioteczne.

Co to jest BIM?
● BIM jako model budowli. (z ang. Building Information Model) To cyfrowy opis fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli, służący jako źródło wiedzy o obiekcie. W pełni dostępny dla uczestników procesu inwestycyjnego. Stanowiący niezawodną podstawę dla podejmowania decyzji w trakcie cyklu jego funkcjonowania, od pierwszej koncepcji do rozbiórki budynku.
● BIM jako proces. (z ang. Building Information Modelling) To proces twórczy generowania i wykorzystania danych o budowli, jej projektowania, budowy i eksploatacji w trakcie pełnego cyklu funkcjonowania. BIM pozwala, aby wszyscy zainteresowani uczestnicy inwestycji mieli dostęp do tych samych informacji, w tym samym czasie, przez interoperacyjność platform technologicznych.
(wg: BIM Innowacyjna Technologia w Budownictwie, Andrzej Tomana)

Projektowanie i obiekty BIM dla inwestorów, projektantów, wykonawców, zarządców nieruchomości i producentów materiałów budowlanych.

Projektowanie BIM dla inwestorów, projektantów, wykonawców i zarządców nieruchomości. W zakresie projektowania BIM AIO Design oferuje:
● Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne w technologii BIM: projekty koncepcyjne, budowlane, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przetargowe i wykonawcze.
● Projektowanie wnętrz w technologii BIM: projekty koncepcyjne, przetargowe i wykonawcze.
● Modelowanie BIM: Modele budynków, wraz z wnętrzami oraz zagospodarowaniem terenu.

Obiekty BIM dla producentów materiałów budowlanych. W zakresie obiektów BIM AIO Design oferuje:
● Elementy biblioteczne.

Co to jest BIM?
● BIM jako model budowli. (z ang. Building Information Model) To cyfrowy opis fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli, służący jako źródło wiedzy o obiekcie. W pełni dostępny dla uczestników procesu inwestycyjnego. Stanowiący niezawodną podstawę dla podejmowania decyzji w trakcie cyklu jego funkcjonowania, od pierwszej koncepcji do rozbiórki budynku.
● BIM jako proces. (z ang. Building Information Modelling) To proces twórczy generowania i wykorzystania danych o budowli, jej projektowania, budowy i eksploatacji w trakcie pełnego cyklu funkcjonowania. BIM pozwala, aby wszyscy zainteresowani uczestnicy inwestycji mieli dostęp do tych samych informacji, w tym samym czasie, przez interoperacyjność platform technologicznych.
(wg: BIM Innowacyjna Technologia w Budownictwie, Andrzej Tomana)

Projektowanie BIM dla inwestorów

Jak tworzymy projekty BIM?
● Tworzony jest model budynku w postaci pliku (w programie Autodesk Revit, wersja 2015-2018). Model odwzorowuje geometrię oraz informacje (zgodnie z przyjętym i uzgodnionym standardem). Na podstawie modelu tworzona jest dokumentacja.
Współpracujemy z projektantami branżowymi korzystającymi z technologii BIM (Autodesk Revit 2015-2018), aby również koordynacja międzybranżowa odbywała się na podstawie modelu.

Jakie są korzyści z projektowania BIM?
● Szybsze wprowadzanie zmian w projekcie.
● Szybsze tworzenie opcji projektu.
● Możliwość koordynacji międzybranżowej na pdstawie modelu.
● Projekt lepszej jakości, lepiej skoordynowany.
● Projekt bardziej czytelny dzięki trójwymiarowemu modelowi (BIM 3D).
● Możliwość symulacji harmonogramu prac (BIM 4D).
● Możliwość symulacji kosztów projektu (BIM 5D).
● Możliwość symulacji analiz energetycznych budynku (BIM 6D).
● Możliwość wykorzystania modelu na etapie zarządzania budynkiem (BIM 7D).

projektowanie bim

Projektowanie BIM dla producentów budowlanych

Jak tworzymy projekty BIM?
● Na podstawie danych produktu przekazanych przez producenta tworzony jest model produktu w postaci pliku (w programie Autodesk Revit, wersja 2015-2018). Model odwzorowuje geometrię oraz informacje (zgodnie z przyjętym i uzgodnionym standardem) o produkcie.
● Stworzony zostaje również plik w neutralnym formacie wymiany danych IFC, używanym przez wszystkie programy klasy BIM.

Jakie są korzyści z projektowania BIM?
● Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez udział w technologii BIM.
● Zwiększenie prestiżu i konkurencyjności firmy dzięki innowacyjności.
● Wprowadzenie ułatwienia dla uczestników procesu inwestycyjnego, głównie projektantów – możliwość prostszego i szybszego zastosowania produktów w projekcie jako obiektów BIM.
● Zwiększenie konkurencyjności produktu – wyprzedzenie konkurencji dzięki bibliotece BIM.
● Zwiększenie bazy danych projektantów poprzez możliwość pobrania obiektów BIM ze strony producenta. Większa możliwość kontaktu z projektantami przy publikacji obiektów BIM na stronie producenta.

Projektowanie BIM dla producentów budowlanych

Jak tworzymy projekty BIM?
● Na podstawie danych produktu przekazanych przez producenta tworzony jest model produktu w postaci pliku (w programie Autodesk Revit, wersja 2015-2018). Model odwzorowuje geometrię oraz informacje (zgodnie z przyjętym i uzgodnionym standardem) o produkcie.
● Stworzony zostaje również plik w neutralnym formacie wymiany danych IFC, używanym przez wszystkie programy klasy BIM.

Jakie są korzyści z projektowania BIM?
● Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez udział w technologii BIM.
● Zwiększenie prestiżu i konkurencyjności firmy dzięki innowacyjności.
● Wprowadzenie ułatwienia dla uczestników procesu inwestycyjnego, głównie projektantów – możliwość prostszego i szybszego zastosowania produktów w projekcie jako obiektów BIM.
● Zwiększenie konkurencyjności produktu – wyprzedzenie konkurencji dzięki bibliotece BIM.
● Zwiększenie bazy danych projektantów poprzez możliwość pobrania obiektów BIM ze strony producenta. Większa możliwość kontaktu z projektantami przy publikacji obiektów BIM na stronie producenta.

Dlaczego AIO Design

Wieloletnie doświadczenie zawodowe jako architekci

Znajomość innowacyjnej technologii projektowania BIM

Znajomość rynku inwestycyjnego i materiałów budowlanych

Sprawdź w czym jeszcze się specjalizujemy

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA

Projekty koncepcyjne,  projekty budowlane, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekty przetargowe, projekty wykonawcze, nadzory autorskie, konsultacje.

WNĘTRZA

WNĘTRZA

Projekty koncepcyjne, projekty przetargowe, projekty wykonawcze, nadzory autorskie, konsultacje.